Amsterdam, 13th June 2022 – Real estate developer ICN announces the strategic partnership with Dutch business development experts Ian Ruinen and Otto Rompelman. The partnership aims to expand ICN’s presence, project portfolio and network in The Netherlands, completing the Benelux coverage as part of pursuing its further international growth.

 

As partners in Immo Finance since 2013, Ian Ruinen and Otto Rompelman each have more than 20 years’ experience in real estate development, investment and finance. In its dedicated business development activities Immo Finance has successfully structured investments in The Netherlands in excess of EUR 2.3bn in cooperation with a.o. Swedish investor Heimstaden, US investor LCN Capital Partners and German financier Düsseldorfer Hypothekenbank.

 

This strategic partnership will provide ICN local expertise, to identify and structure new real estate business opportunities, acquire new projects and further establish the ICN brand in the Dutch market.

 

The Dutch market contains challenging opportunities matching ICN’s qualitative track record and ambition; “developing exceptional concepts at outstanding locations”. The changing housing demand feeds into the need to add one million units to the stock in the coming decade. Additionally, there is ongoing potential in the redevelopment of specific retail and office space as well as the transformation of (light) industrial areas. With primary focus on larger cities in the Randstad conurbation, the partnership targets appealing opportunities to grow ICN’s Dutch exposure.

 

ICN provides innovative living and working solutions in urban areas, delivering high-end sustainable real estate concepts. Supported by a team of over 30 international experts, ICN is headquartered in Luxembourg and has offices in Brussels and Amsterdam. With a solid 35-year track record of residential and offices projects in the Grand Duchy of Luxembourg and Flemish Belgium, ICN currently has thirty projects under development totalling an investment value in excess of EUR 1.3bn.

 

In December 2021 ICN announced its first acquisition in Amsterdam, located at the Aletta Jacobslaan in the Slotervaart district, being part of the larger Schinkelkwartier area development. This project, developed by ICN in joint venture with BESIX RED, consists of 568 residential units in a 42,000 sqm mixed-use scheme.

 

About ICN

 

ICN is a 35 years’ experience Real Estate Group specialised in projects development in Benelux and offering investment opportunities. With its headquarter in Luxembourg and offices in Belgium, ICN is active in developing high-end quality Residential, Offices and Retail projects, with a strong focus on architecture, environmental responsibility and innovation.
More information on www.icn.eu.

 

 

 

 

CONTACTS

Business Development Dutch Market

ICN                                                                   ICN
Ian Ruinen                                                      Otto Rompelman

ian.ruinen@icn.eu                                        otto.rompelman@icn.eu

+31 64 625 05 32                                         +31 646 25 06 62

 

Media relations

ICN

Guillaine Matter
marketing@icn.eu

+352.691.753.309

 

 

DUTCH VERSION: 

 

ICN versterkt haar Nederlandse ontwikkelings-activiteiten door strategisch partnerschap met Ian Ruinen en Otto Rompelman (Immo Finance)

 

Amsterdam, 13 juni 2022 – Vastgoedontwikkelaar ICN kondigt de strategische samenwerking aan met de Nederlandse business developers Ian Ruinen en Otto Rompelman. Het partnerschap heeft tot doel de bekendheid, het projectportfolio en het netwerk van ICN in Nederland verder uit te breiden en daarmee de Benelux-dekking te completeren als onderdeel van ICN’s  internationale expansiestrategie.

 

Als partners in Immo Finance sinds 2013 hebben Ian Ruinen en Otto Rompelman elk meer dan 20 jaar ervaring in vastgoedontwikkeling, -investering en -financiering. Binnen haar toegewijde bedrijfsontwikkelingsactiviteiten heeft Immo Finance tot dusverre voor meer dan 2,3 miljard aan  investeringen in Nederland begeleid, in samenwerking met o.a. Heimstaden, LCN Capital Partners en de Düsseldorfer Hypothekenbank.

 

Dit strategische partnerschap zal ICN lokale expertise bieden om nieuwe zakelijke kansen te identificeren en te structureren, nieuwe projecten te acquireren en de ICN-brand name verder op de Nederlandse markt te vestigen.

 

De Nederlandse markt biedt uitdagende kansen passend bij het kwalitatieve trackrecord en de ambitie van ICN; “het ontwikkelen van uitzonderlijke concepten  en aantrekkelijke locaties”. De veranderende woningvraag voedt de noodzaak om komende jaren een ​​miljoen eenheden aan de voorraad toe te voegen. Daarnaast is er doorlopend potentieel in de herontwikkeling en transformatie van specifieke winkel- en kantoorruimte en de omvorming van bedrijventerreinen en industriegebieden. Met primaire focus op de grotere steden in de Randstad, richt het partnerschap zich op innovatieve projecten om de Nederlandse bekendheid van ICN te vergroten.

 

ICN biedt innovatieve woon- en werkoplossingen in stedelijke gebieden en levert hoogwaardige duurzame vastgoedconcepten. Ondersteund door een team van meer dan 30 internationale experts, heeft ICN haar hoofdkantoor in Luxemburg en kantoren in Brussel en Amsterdam. Met een solide trackrecord van 35 jaar in residentiële en kantoorprojecten in het Groothertogdom Luxemburg en Vlaams-België, heeft ICN momenteel dertig projecten in ontwikkeling met een totale investeringswaarde van meer dan EUR 1,3 miljard.

 

In december 2021 kondigde ICN haar eerste acquisitie in Amsterdam aan, gelegen aan de Aletta Jacobslaan in de wijk Slotervaart, onderdeel van de gebiedsontwikkeling Schinkelkwartier. Dit project, ontwikkeld door ICN in joint venture met BESIX RED, bestaat uit 568 woningen in een gemengd programma van 42.000 m².

 

Over ICN

ICN vastgoedgroep heeft 35 jaar ervaring en is gespecialiseerd in project-ontwikkeling in de Benelux en het aanbieden van investeringsmogelijkheden. Met het hoofdkantoor in Luxemburg en kantoren in België en Amsterdam, is ICN actief in het ontwikkelen van hoogwaardige woon-, kantoor- en winkelprojecten, met een sterke focus op architectuur, duurzaamheid en innovatie.

 

Meer informatie op www.icn.eu