Privacybeleid

Dit Privacybeleid regelt de manier waarop ICN Development SA, een Luxemburgs bedrijf met maatschappelijke zetel in de rue des Bains 23-25, L-1212 Luxemburg, ingeschreven in het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister onder nummer B.208.318 informatie die verzameld werd van gebruikers van de website www.icn.eu verzamelt, gebruikt, onderhoudt en openbaar maakt. Dit privacybeleid is van toepassing op alle Diensten die op de Website aangeboden worden.

Door het gebruik van de Website stemt u in met dit Privacybeleid en aanvaardt u het. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Privacybeleid, (i) gebruik de Website dan niet en (ii) houd er rekening mee dat u mogelijk geen gebruik kunt maken van de Diensten.

Definities. Wanneer wij ‘wij’, ‘ons/onze’ of ‘ICN’ gebruiken in deze Voorwaarden, bedoelen wij daarmee ICN Development SA, onze gelieerde ondernemingen en de tussenpersonen die wij gebruiken om diensten te verlenen in onze naam. Wanneer wij ’Website’ zeggen, bedoelen we www.icn.eu en alle andere websites die ICN Holding SA en haar gelieerde ondernemingen ontwikkelt, bezit of onderhoudt.

Verzameling van informatie. Als u als bezoeker door de Website surft, aanvaardt u dat ICN informatie over dit bezoek verzamelt. Zo controleert ICN via webserverlogs en cookiebestanden van de browser statistieken zoals het aantal bezoekers van onze Website, welke pagina's bezocht worden, de browsers die onze bezoekers gebruiken en de domeinen waar onze bezoekers vandaan komen. Deze informatie is echter niet gekoppeld aan een bezoeker als individu.

Sommige pagina’s op deze Website gebruiken een technologie die ‘cookies’ genoemd wordt. Een cookie is een digitaal label dat een server aan uw browser geeft wanneer u een website bezoekt. Cookies kunnen vele soorten gegevens opslaan. Cookies helpen om extra functionaliteit aan de Website te geven of om ons te helpen om het gebruik van de Website nauwkeuriger te analyseren. Onze server kan bijvoorbeeld een cookie instellen dat voorkomt dat u tijdens een bezoek aan een van onze websites meermaals een wachtwoord moet invoeren. In alle gevallen waarin cookies gebruikt worden, zullen wij geen persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming. Bij de meeste internetbrowsers kunt u cookies van de harde schijf van uw computer wissen, alle cookies blokkeren of een waarschuwing ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. Raadpleeg de instructies van uw browser of het helpscherm voor meer informatie over deze functies.

Hoe gebruikt ICN informatie? Als u ervoor kiest om persoonlijke informatie te verstrekken op een pagina van de Website door verzoeken om informatie te beantwoorden of een formulier in te vullen, bijvoorbeeld het verstrekken van uw naam, bedrijfsnaam, straat, e-mailadres of uw telefoonnummer, door het indienen van uw cv online of het aanmelden voor e-mailupdates en -waarschuwingen, kan ICN die informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en delen in geaggregeerde of niet-geaggregeerde vorm. ICN kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om uw vragen te beantwoorden, om u e-mailwaarschuwingen en updates of andere marketinginformatie over aanwerving, verschillende eigendommen, projecten of kansen, of gerelateerde informatie te sturen.

ICN kan de door u verstrekte informatie gebruiken om u informatie te verstrekken over ICN en over de projecten en diensten van ICN, evenals over de projecten en diensten van anderen. Daarnaast stemt u ermee in dat ICN uw informatie mogelijk deelt met gelieerde ondernemingen van ICN en met derden waarvan ICN denkt dat zij u diensten kunnen leveren die voor u van belang zijn. Verder kan ICN van tijd tot tijd informatie overdragen aan derden die dergelijke informatie namens ICN analyseren. Een aantal van deze bedrijven en een aantal gelieerde ondernemingen van ICN kunnen in andere landen dan het uwe gevestigd zijn. Bij een gegevensoverdracht worden alle persoonsgegevens behandeld in overeenstemming met de Luxemburgse wet van 2 augustus 2002 (zoals gewijzigd) betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Houd er rekening mee dat uw persoonsgegevens opgeslagen worden op servers binnen de Europese Unie.

Wettelijk verplichte openbaarmaking: Wij zullen uw persoonsgegevens ook openbaar maken wanneer dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld als reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding of een andere wettelijke verplichting, met name met betrekking tot het voorkomen, opsporen, registreren en vervolgen van strafbare feiten, waaronder de bestrijding van het witwassen van geld, of de voortgang van andere juridische procedures.

Informatie van derden. Deze Website kan u links naar andere websites geven. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op informatie die u aan derden verstrekt, zoals via andere sites die aan deze Website zijn gekoppeld. ICN is niet verantwoordelijk voor deze websites en kan geen controle uitoefenen op de inhoud van wat op deze websites wordt aangeboden, of op links van deze websites, of in het privacybeleid of de gegevensbeveiliging, indien van toepassing, van deze websites.

Wijziging van uw keuzes en voorkeuren.

Opt-inrecht wanneer u zich abonneert op de Diensten: als u mededelingen van ICN wilt ontvangen over aanbiedingen, nieuwsbrieven of andere producten en diensten van derden, kunt u ervoor kiezen om dergelijke mededelingen te ontvangen wanneer u gebruikmaakt van de Diensten, en met name het onlineplatform van de beleggers. U kunt de informatie die u eerder aan ICN hebt verstrekt op elk gewenst moment wijzigen of bijwerken in uw zone met persoonlijke toegang.

Uw keuze om geen promotie- en marketingmededelingen van ons te ontvangen, zal er niet voor zorgen dat: 1/ wij u geen mededelingen meer kunnen sturen per e-mail of op een andere manier, met betrekking tot uw bestaande of vroegere relatie met ons als gevolg van uw gebruik van de Diensten, en 2/ wij, met inbegrip van onze werknemers, aannemers, tussenpersonen en andere vertegenwoordigers, geen toegang meer tot en inzage in uw persoonlijke informatie hebben bij het onderhouden en verbeteren van de Website en het uitvoeren van de Diensten.

Gebruiksvoorwaarden. Neem de tijd om onze Gebruiksvoorwaarden te lezen, met inbegrip van de beperkingen op schadevergoeding en de toepassing van de Luxemburgse wet. Deze voorwaarden bepalen onze interacties als een wettelijke overeenskomst, en we stellen het op prijs dat u de tijd neemt om vertrouwd te raken met deze wettelijke voorwaarden en moedigen dit ook aan, net zoals wij het op prijs stellen dat u tijd doorbrengt op onze Website en ICN steunt.

Veranderingen in het Privacybeleid. ICN behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, dit Privacybeleid te allen tijde te herzien door dit bericht bij te werken.

Meer informatie. Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of als u contact wilt opnemen met ICN in verband met informatie in dit Privacybeleid, kunt u een brief sturen naar de Webmaster, ongeacht vanuit welk land u schrijft:

ICN Holding SA
rue des Bains 23-25
L-1212 Luxemburg
info@icn.eu

Recht op toegang, wijziging en verzet. Elke gebruiker van de Website heeft een recht op toegang tot, wijziging van en verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door een e-mail of een aangetekende brief te sturen naar de Webmaster:

ICN Holding SA
rue des Bains 23-25
L-1212 Luxemburg
info@icn.eu